Právní ujednání / Disclaimer

Odpovědnost za obsah
Obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou péčí. Za správnost, úplnost ani včasnost obsahu nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služby neseme odpovědnost v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 německého zákona o telekomunikačních službách (TMG) za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecně závazných právních předpisů. V souladu s § 8 až § 10 TMG nejsme jako poskytovatel služby povinni monitorovat přenášené či uložené informace ani šetřit okolnosti, které ukazují na nelegální činnost. Povinnosti odstranit informace či blokovat jejich používání podle obecně závazných právních předpisů nejsou dotčeny. Odpovědnost může nastat teprve ode dne informování o konkrétním porušení. Obsah odstraníme neprodleně poté, co budeme o takovém porušení vyrozuměni.

Odpovědnost za odkazy
Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme proto za tyto webové stránky nést žádnou odpovědnost. Za obsah stránek, na které je odkazováno, nese odpovědnost vždy poskytovatel či provozovatel. Stránky, na které je odkazováno, byly v okamžiku přidání odkazu zkontrolovány v tom smyslu, zda případně neporušují právní předpisy. V okamžiku přidání odkazu zde nebyl nelegální obsah. Trvalé kontrolování stránek, na které je odkazováno, není důvodné bez konkrétních důkazů porušení právních předpisů. Odkazy odstraníme neprodleně poté, co budeme o porušení vyrozuměni.

Copyright
Obsah a díla na těchto stránkách jsou předmětem německé autorskoprávní ochrany. Reprodukování, adaptace, distribuce nebo jakékoli užívání mimo rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a pořizování kopií těchto stránek je dovoleno jen k soukromému, nekomerčnímu použití. Je li určitý obsah na těchto stránkách vytvořen provozovatelem, nejsou tím porušena autorská práva třetích stran. Zejména pak je vyznačeno, že obsah náleží třetím stranám. Zjistíte li, že je porušováno autorské právo, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Obsah odstraníme neprodleně poté, co budeme o porušení vyrozuměni.

Pravidla ochrany soukromí
Naše webové stránky lze běžně používat, aniž se přitom sdělují osobní údaje. Poskytování osobních údajů (např. jméno, adresa či e mailová adresa) je pokud možno na dobrovolné bázi. Tyto údaje se nepředávají bez vašeho výslovného souhlasu třetím stranám.

Upozorňujeme, že datový přenos po internetu (např. komunikace po e mailu) může mít bezpečnostní mezery. Není možné zcela zajistit, aby k datům nezískaly přístup třetí strany.

Výslovně se zakazuje využívat poskytnuté kontaktní údaje třetích stran k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádané reklamy, např. spamu.

Pravidla ochrany soukromí při používání facebookových pluginů (tlačítka „Líbí se mi“)
Naše stránky v sobě integrují pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Souhlasíte s tím, abychom používali facebookový plugin v podobě facebookového loga nebo tlačítka „Líbí se mi“. Přehled facebookových pluginů naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jakmile navštívíte naše stránky, plugin připojí váš prohlížeč a server Facebooku. Facebook tak získá informace o tom, že jste navštívili naše stránky, a vaši IP adresu. Klepnete li na facebookové tlačítko „Líbí se mi“ a jste li zároveň přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete přidat odkaz na obsah našich stránek do svého profilu na Facebooku. Tak si může Facebook spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Upozorňujeme, že jako poskytovatel stránek nemáme informace o obsahu přenášených dat, která jsou používána na Facebooku. Další informace se dozvíte v pravidlech ochrany soukromí Facebooku na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php

Nepřejete li si, aby Facebook mohl vaši návštěvu našich stránek přiřazovat k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlašte se ze svého účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně soukromí při užívání služby Google Analytics
Tyto webové stránky využívají webovou analytickou službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá k analýze používání webových stránek „cookies“, což jsou textové soubory ukládané na vašem počítači. Informace generované souborem cookie o vašem způsobu používání těchto stránek se obvykle přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymizace IP adres na těchto stránkách bude vaše IP adresa od společnosti Google odstraněna v rámci členských států Evropské unie nebo jiných účastníků smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.

Úplná IP adresa se na server společnosti Google v USA zasílá jen výjimečně a na serveru se krátí. Společnost Google používá tyto informace jménem vlastníka webových stránek k hodnocení způsobu, jak webové stránky využíváte, ke kompilování zpráv o aktivitě na webových stránkách a za účelem nabízení jiného způsobu využití webových stránek a služeb souvisejících s internetem ve vztahu k vlastníkovi webových stránek. V rámci služby Google Analytics nebude IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem směšována s jinými daty společnosti Google.

Používání cookies můžete odmítnout tak, že zvolíte příslušné nastavení na svém prohlížeči; upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být možné plně využívat všechny prvky těchto webových stránek. Rovněž je možné bránit detekci cookie generované pro společnost Google při používání webových stránek a v souvislosti s tímto používáním (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tak, že si do prohlížeče stáhnete a nainstalujete plugin, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.